Currently in Gothenburg

Bike Riding in Central Park

Categories: New York

Central Park är ju så mycket större än den verkar när man tittar på en karta. Första gången vi var här gav vi upp efter halva vägen, dels för att det började regna men främst för att vi gick och gick men kom liksom aldrig fram.
Ett suveränt sätt att se mer av parken är att hyra cykel istället och hittar man ett område man gillar lite extra kan man ju återvända vid ett senare tillfälle. Håll dig bara till reglerna när du cruisar runt, man får inte cykla hur som helst;
Till exempel måste man cykla moturs och hålla sig till de speciella utmärkta vägarna, alltså inte på gångstigar. Å andra sidan kan man ju då bara hoppa av och leda cykeln. Den här dagen hyrde vi i 2 timmar men det var alldeles för lite, vi hade tänkt stanna och fika men det fick vi göra efteråt istället.

 

Translation:
Central Park is so much bigger than it seems to when you look at the map. The first time we were here, we gave up halfway, partly because it started to rain but mainly because we walked and walked and never reached the end.
A great way to see more is instead to rent a bike, and if you see something you’d like to explore you can always return later. But if you choose to rent a cycle you must know there are rules to follow;
For example, you have to ride in a counter clockwise direction, and it’s prohibited to cycle on the pathways, but you can always jump off and lead your cycle. We rented our bikes for 2 hours, but that wasn’t enough, we had planned to stop for a coffee, but we had to do it afterwards instead.